Home arrow Hrvatska grancica arrow O noua sedinta ordinara a Consiliului Local Carasova arrow Hrvatska grancica arrow Administratia 
Arhiva articole Hrvatska grancica Administratia

O noua sedinta ordinara a Consiliului Local Carasova PDF Imprimare E-mail
joi, 28 februarie 2013

La sfârşitul lunii ianuarie, pe 29.01.2013, începând cu ora 14.00, în sala de şedinţe a Uniunii Croaţilor din România, Consiliul Local Caraşova s-a întrunit în şedinţa ordinară, având de discutat pe Ordinea de zi şapte proiecte de hotărâre şi capitolul Diverse.

6.jpg Şedinţa a început prin prezentarea invitaţilor de la banca Raiffeissen Reşiţa. Reprezentanţii băncii au venit să ceară sprijin de la Primăria Caraşova pentru oferirea unui spaţiu în care aceştia să asigure consiliere locală tuturor potenţialilor clienţi. Întâlnirile se vor desfăşura în fiecare zi de vineri, începând cu ora 15.oo, iar persoanele care au diferite neclarităţi sau nevoi le pot rezolva mai uşor, fără a se mai deplasa la Reşiţa.

La şedinţă a participat şi şeful de post a Poliţiei Caraşova, care a făcut apel, de această dată, şi la consilierii locali să le transmită oamenilor să fie atenţi şi să sune la poliţie în cazul în care observă persoane străine şi numere de maşini suspecte circulând prin localitate.

La primul proiect de hotărâre, consilierii au votat în unanimitate încheierea mandatului de consilier local al lui Ghera Giureci-Slobodan. În urma alegerii acestuia ca deputat al minorităţii croate în Parlamentul României, Slobodan Ghera şi-a depus demisia, renunţând la calitatea de consilier local pe motive de incompatibilitate.

La propunerea UCR-ului pentru funcţia vacantă de consilier local, consilierii au votat în unanimitate validarea mandatului de consilier local al lui Mateia Marian, acesta fiind următorul membru pe lista de candidaţi ai UCR-ului la alegerile locale din anul 2012. Mateia Marian s-a născut în anul 1984 în localitatea Caraşova. A terminat Liceul Bi-lingv Româno-Croat din localitatea natală în anul 2002, iar Fa-cultatea de Medicină Veterinară în anul 2008. După terminarea Facultăţii începe cercetările asupra bunăstării animalelor de lapte, iar în perioada 2010-2011 a întreprins cercetări de specialitate la un număr de douăzeci de ferme de vaci din partea de vest a Suediei. După îndelungi cercetări, în anul 2012, Mateia Marian îşi susţine teza de doctorat în faţa unei comisii de specialitate, devenind astfel unul dintre cei mai tineri doctori în ştiinţele medical veterinare ai Facultăţii din Timişoara.

În urma acestor modificări, Consiliul Local al comunei Caraşova are următoarea componenţă: patru consi-lieri din partea partidului PNL (Bocşan Petru, Bogdan Petru, Vorga Martin, Curiac Nedelcu), patru din partea UCR (Frana Ivan, Ghera Nicolae, Ifca Ilie Nicolae, Mateia Marian Mihai), trei de la PDL (Neagul Petru, Sima Martin, Curiac Gheorghe), un reprezentanrt de la PSD (Perescu Ioan) şi unul de la Partidul Poporului DD (Jigmul Gheorghe).

De asemenea şi componenţa comisiilor de specialitate constituite prin Hotărârea Consiliului Local Caraşova nr. 31/23.07.2012, a suferit modificări. Prin urmare, din Comisia de dezvoltare economico-socială, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii de comerţ şi gospodărirea fondului forestier al comunei fac parte Bocşan Petru (preşedinte), Frana Ivan (secretar), şi trei membri, Neagul Petru, Perescu Ioan şi Jigmul Gheorghe. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement are următoarea componenţă: preşedinte Mateia Mari-an, secretar Vorga Martin şi membrii Curiac Nedelcu, Sima Martin, Ghera Nicolae. Cea de-a treia comisie, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi a liniştii publice este alcătuită din Curiac Gheorghe (preşedinte), Ifca Nicolae (secretar) şi membrii Bogdan Petru, Curiac Nedelcu şi Mateia Marian.

Având în vedere că a fost aprobată finanţarea proiectului „Amenajare drumuri agricole în comuna Caraşova”, proiect ce va fi finanţat în cadrul PNDR-Măsura 125, consilierii locali au votat în unanimitate alcătuirea unei comisii care să participe la analizarea şi verificarea ofertelor în cadrul acestui proiect. Fiindcă membrii comisiei trebuie să îndeplinească anumite condiţii, au fost desemnaţi trei funcţionari din aparatul de specialitate al primarului, Mihăilă Maria (preşedinte), şi membrii Vernica Maria şi Bobar Adrian. Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie de lucrări, a fost cooptat în calitate de expert şi domnul Vescan Florin Doroftei.

Consilierii au votat în unanimitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Comunale Caraşova, unde este bibliotecar Iacob Domăneanţ. Finanţarea Bibliotecii se realizează din bugetul local al comunei funcţionând în subordinea Consiliului Local şi sub autoritatea de specialitate a bibliotecii judeţene.

 Lina Tincul

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage