Home arrow Hrvatska grancica arrow Administratia arrow Consiliul Local Carasova in sedinta arrow Hrvatska grancica arrow Administratia 
Arhiva articole Hrvatska grancica Administratia

Consiliul Local Carasova in sedinta PDF Imprimare E-mail
joi, 21 martie 2013

La sfârşitul lunii februarie, pe 26.02.2013, începând cu ora 14.00, în sala de şedinţe a Uniunii Croaţilor din România, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului Local Caraşova. Ordinea de zi a cuprins opt proiecte de hotărâre şi capitolul Diverse.

Consiliul Local Caraşova în şedinţă La primul proiect de hotărâre, consilierii au votat în unanimitate încetarea mandatului de consilier local al domnului Sima Martin din localitatea Nermed. S-a ajuns în această situaţie, ca urmare a retragerii sprijinului politic şi a excluderii domnului Sima Martin din rândul membrilor PDL, de către Partidul Democrat Liberal Filiala Caraş-Severin.

În urma renunţării la mandat a domnilor Creţu Ion şi Pauţa Mihai, la propunerea partidului PDL pentru funcţia vacantă de consilier local, aleşii locali au votat în unanimitate validarea mandatului de consilier local al domnului Tincul Petru, acesta fiind următorul membru pe lista de candidaţi ai PDL-ului la alegerile locale din anul 2012. În consecinţă, domnul Tincul Petru a devenit şi membru în cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement a Consiliului Local Caraşova.

Consilierii au adoptat şi proiectul de hotărâre pri-vind Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2013, plan care se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local. Aceste lucrări sunt prestate de către familiile care beneficiază de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001. La solicitarea primarului, una dintre persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se depăşi regimul normal de lucru. Printre obiectivele acestor lucrări se numără întreţinerea bazei sportive, întreţinerea zonei centrale a comunei Caraşova şi lucrări de curăţare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale şi judeţene de pe raza comunei Caraşova.

În cadrul Consiliului Local s-a votat şi prelungirea duratei de reali-zare a investiţiei şi implementare a proiectului „Înfiinţare Centrul local de informare turistică” până la data de 03 mai 2014. Din cauza blocării posturilor în instituţiile bugetare, Primăria Caraşova nu a reuşit să angajeze cele două persoane la Centrul de Informare, fapt care a determinat imposibilitatea depunerii ultimei tranşe de plată, fiind totodată necesară şi prelungirea valabilităţii scrisorii de garanţie de la FNGCIM SA IFN până la aceeaşi dată pentru efectuarea în termen a obligaţiilor de plată aferente proiectului.

La capitolul Diverse, inginerul Bobar a prezentat zece cereri venite din partea locuitorilor comunei Caraşova pentru concesionarea sau vânzarea de terenuri. Printre solicitanţi s-a numărat şi Uniunea Croaţilor care a solicitat primirea în folosinţă gratuită a casei cu nr. 67 din Iabalcea, mai precis a coope-rativei din centrul localităţii, pentru reabilitarea acesteia şi contruirea unui sediu al filialei UCR din Iabalcea. Având în vedere că proprietatea va rămâne în domeniul public, consilierii au votat în unanimitate aprobarea cererii.

Lina Tincul

 

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage