Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj - ANUNT CONCURS - CENTRU DE INFORMARE TURISTICA
Home arrow Hrvatska grancica arrow Anunturi arrow ANUNT CONCURS - CENTRU DE INFORMARE TURISTICA arrow Hrvatska grancica arrow Anunturi 
Arhiva articole Hrvatska grancica Anunturi

Search by tag : Hrvatska


ANUNT CONCURS - CENTRU DE INFORMARE TURISTICA PDF Imprimare E-mail
joi, 24 iulie 2014

    Primăria Comunei Carașova organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: - Inspector de specialitate cu atribuții de agent de turism - Inspector de specialitate cu atribuții de ghid turistic; posturi pentru Compartimentul: CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ al comunei CARAȘOVA, cu norma întreagă, funcții contractuale de execuție, pe durata nedeterminată.

    CONDIȚII DE PARTICIPARE:

a) este cetățean român sau al altor state membre ale UE, sau al statelor aparținând Spațiului Economic European, cu domiciliul stabil în România; b) cunoaște limba română și limba croată - scris și vorbit și o limba străină - vorbit; c) a împlinit vârsta de 18 ani, conform prevederilor legale; d) este în capacitatea deplină de exercitiu; e) are stare de sănătate corespunzătoare, confirmată de adeverința medicală a medicului de familie, sau a altei instituții medicale abilitate; f) are studii superioare corespunzătoare cerințelor postului; g) are cazierul alb (n-a suferit condamnări) eliberat de poliție; h) cunostințe operare PC (Word , Excel).

    DOSARUL DE ÎNSCRIARE LA CONCURS VA CUPRINDE:

1. Cerere de inscriere la concurs ( după modelul afișat) 2. Copia după actul de identitate (BI sau CI); 3. Copia după actul de studii ( cu originalul pt confruntare, care se restituie) 4. Copia după actul prin care se confirmă cursuri absolvite în domeniu; 5. Copia după documentul care să ateste vechimea în muncă; 6. Cazierul judiciar în original sau o declarație pe propria răspundere (după modelul afișat), declarație care va fi înlocuite cu cazierul judiciar în original, cel târziu până la data primei probe de concurs; 7. Adeverința în original privind capacitatea de muncă, eliberată cu cel mult 6 luni înaintea datei desfășurării concursului; 8. Copia după actul de naștere/certificat de căsătorie, după caz, ( și în original - pt confruntare); 9. Curriculum vitae

    ETAPELE CONCURSULUI:

1. Selectarea dosarelor de inscriere; 2. Proba scrisă la specialitate; ( tematica se va afișa) 3. Interviul ( discuții libere pe teme de specialitate ;temele și bibliografia se vor afișa ) Condiții de desfasurare a concursului: - Depunerea dosarelor se va face până în data de 22 . 07.2014 , ora 14:00 , la sediul Primăriei Comunei Carașova , de luni până vineri între orele 9:00 și 14:00 - Proba scrisă se va desfașura în data de 29.07.2014 , ora 10:00 , la sediul Primăriei Comunei Carașova ; - Proba interviului se va desfășura în data de 30.07.2014 , ora 10:00 , la sediul Primariei Comunei Carasova - Locul concursului este la sediul Primariei Comunei Carasova , in sala de sedinta ; - Contestatiile se vor depune in data de 30.06.2014 , ora 14:00 , la sediul Primariei Comunei Carasova - Solutionarea contestatilor se va afisa in data de 31.07.2014 - Tematica de concurs si informatii suplimentare se pot obtine la secretarul Comunei Carasova , la tel: 0255-232000 Bibliografia pentru posturile de Inspector de specialitate cu atribuții de agent de turism si Inspector de specialitate cu atribuții de ghid turistic : 1.Legea administratiei publice locale nr.215/2001 (art.1-art.77) republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2.Legea nr.477 din 2004 privind codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice; 3.Ghidul turistic al Banatului Montan 4.Colectia publicatii Hrvatska Grancica 5.Participarea la dezbateri și expuneri privind obiectivele turistice din înprejurimile Carașovei (va organiza Primăria Carsova) .

PRIMAR, RADAN MIHAI

SECRETAR, MATEIA IOAN

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage