Home arrow Hrvatska grancica arrow Invatamant arrow SCOALA NR. 2 DIN CARASOVA SI CELE DOUA CERERI ALE PARINTILOR ELEVILOR arrow Hrvatska grancica arrow Invatamant 
Arhiva articole Hrvatska grancica Invatamant

SCOALA NR. 2 DIN CARASOVA SI CELE DOUA CERERI ALE PARINTILOR ELEVILOR PDF Imprimare E-mail
marti, 26 mai 2015

În prezent există două cereri ale părinţilor elevilor de la Şcoala Nr. 2 Caraşova în legătură cu modalitatea de funcţionare a acestei unităţi şcolare.

 

Prima dintre ele a fost elaborată în urma deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin de a comasa, începând cu anul şcolar 2015-2016, două şcoli din comuna Caraşova, anunţ comunicat şi de către directorul Liceului Bilingv aleşilor locali într-o şedinţă a Consiliului Local Caraşova de la începutul acestui an. Printre altele, Inspectoratul Școlar Județean şi-a motivat solicitarea de comasare a Școlii Nr. 2 Carașova și a Școlii Primare Iabalcea prin faptul că ambele au un număr redus de elevi, iar în cazul finanţării per elev, conform noii Legi a Educaţiei, acestea nu ar dispune de fonduri suficiente pentru asigurarea salariilor personalului didactic şi auxiliar şi a celorlalte cheltuieli de funcţionare. Îngrijoraţi de iminenţa comasării Şcolii Nr. 2 şi, implicit, de soarta propriilor copii, părinţii elevilor s-au adresat mai întâi preşedintelui UCR, care deţinea în momentul respectiv şi funcţia de primar al comunei Caraşova, pentru a găsi împreună o soluţie favorabilă în legătură cu viitorul şcolii menţionate. Astfel a luat naştere adresa nr. 50/03.03.2015 prin care UCR solicită Inspectoratului şcolar, în numele părinţilor elevilor, înfiinţarea şcolii cu limba de predare croată, începând cu anul şcolar 2015-2016, în locul unităţii şcolare cu limba de predare română. Formulând această solicitare, Uniunea Croaților din România a transmis Ministerului și Inspectoratului dorința părinților. Şi nimic altceva. Voința părinților a fost exprimată în tabelele anexate cu semnătura acestora și datele personale, tabele pe care părinții le-au completat și ulterior adus la sediul UCR, pentru a fi transmise autorităților competente. Principalul argument care a stat la baza unei astfel de solicitări, argument agreat deopotrivă de părinţi şi de preşedintele UCR, a fost art. 45, alin. 1 și 2, din Legea Educației Naționale nr. 1/2014 conform căruia „Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile şi formele de învăţământ preuniversitar, în condiţiile legii. În funcţie de necesităţile locale se organizează, la cererea părinţilor sau tutorilor legali şi în condiţiile legii, grupe, clase sau unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale.”

dsc0153vvv7.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A doua solicitare

a părinţilor elevilor

           

            Despre a doua solicitare transmisă Inspectoratului Şcolar Judeţean de către părinţii elevilor de la Şcoala Nr. 2 Caraşova, Uniunea Croaţilor din România a fost înştiinţată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Această solicitare survine ulterior deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean de a îngădui funcţionarea şcolii respective şi în anul şcolar 2015-2016 şi a fost elaborată cu prilejul şedinţei conducerii Liceului Teoretic Bilingv Româno-Croat Caraşova cu părinţii elevilor. Şedinţa a fost organizată în data de 27.03.2015, la solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean, iar părinţii elevilor au fost invitaţi să se pronunţe asupra cererii UCR privind necesitatea transformării şcolii din unitate de învăţământ cu predare parţială în limba croată în unitate şcolară cu predare integrală în limba croată. La şedinţă a participat şi domnul Neagul Petru, viceprimar al comunei, „care vizează tabelul cu semnături ale părinţilor, fapt care asigură în plus credibilitate opţiunilor exprimate de comunitatea croaţilor din România”, stă scris, printre altele, în adresa transmisă Ministerului Educaţiei de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, căruia i s-a cerut un punct de vedere în legătură cu opţiunile părinţilor elevilor de la Şcoala Nr. 2 Caraşova (sau Şcoala Gimnazială Nr. 2 Caraşova ori Şcoala Primară Caraşova, cum, în mod greşit, este denumită această instituţie şcolară de către Minister şi Inspectorat). Şi dacă tot a fost invitat să se pronunţe, Inspectoratul Şcolar Judeţean a mai continuat: „Părinţii elevilor din Caraşova nu împărtăşesc părerea Uniunii Croaţilor din România aşa cum este ea exprimată în adresa cu nr. 47/03.03.2015 trimisă Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.“ Fără doar şi poate, Inspectoratul Şcolar şi-a cules informaţiile din procesul-verbal al şedinţei organizate la Caraşova, încheiat în data de 27.03.2015, şi care conţine următoarele concluzii:

            „La ședință participă și domnul viceprimar al comunei Carașova, Neagul Petru.

            Domnul director dă citire unei solicitări a Uniunii Croaților din România prin care aceasta solicită atât Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cât și Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, înființarea școlii cu limbă de predare croată în Caraşova în locul şcolii cu limbă de predare croată– parțial (Școala Nr. 2 Carașova, secție a Liceului Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova). Părinții prezenți la întâlnire în număr de 51 își exprimă total dezacordul față de propunerea Uniunii Croaților din România, menționând în același timp și faptul că așa cum s-a funcționat până acum este foarte bine, iar părinții doresc modul acesta de funcționare și pe mai departe. Respectiv, din cele patru clase ale ciclului primar, două să funcționeze cu predare în limba croată (în prezent Clasa Pregătitoare și a IV-a) și două cu predare în limba română (în prezent clasele I și a III-a), acestora din urmă asigurându-li se studiul limbii materne croate (3-4 ore pe săptămână).

dsc02193.gif

            Toți părinții prezenți la această ședință semnează tabelul pe care îl atașăm prezentului proces-verbal, tabel pe care îl vizează și Primăria Carașova prin persoana domnului viceprimar, Neagul Petru prezent la întâlnire”.

            Rând pe rând, şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, şi Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Caraşova, dar mai ales ultimele două, ne vorbesc cu o inocenţă tulburătoare despre dezacordul total al părinţilor elevilor Şcolii Nr. 2 față de „ propunerea UCR”. Ei, toţi împreună, nu ştiu sau, mai corect spus, se prefac că nu ştiu, că dorinţa de înfiinţare a şcolii cu limba de predare croată, începând cu anul şcolar 2015-2016,  a fost a acestor părinţi care, disperaţi că se va închide instituţia de învăţământ, au căutat ajutor în toate părţile, completând şi semnând tabelele anexate primei solicitări adresate autorităților competente. Tocmai prezenţa viceprimarului comunei Caraşova la şedinţa consacrată studierii „solicitării UCR”, prezenţă invocată ditirambic atât de conducerea Liceului Bilingv cât şi de cea a Inspectoratului Şcolar şi menită să confere întrunirii „un plus de credibilitate”, amplifică suspiciunile legate de seriozitatea întregului demers. Ca şi cum şedinţa nu ar fi avut suficientă credibilitate fără participarea viceprimarului!

            În schimb, poziţia duplicitară a părinţilor elevilor de la Şcoala Nr. 2 Caraşova, poziţie care l-a aruncut în cea mai stranie nedumerire chiar şi pe prof. Mihai Radan, preşedinte al Uniunii Croaţilor din România, se poate explica destul de simplu, fără prea mult efort. Între ameninţarea concretă de închidere a şcolii cu predare parţial bilingvă şi posibilitatea rezonabilă de fiinţare a ei ca şcoală cu predare în limba croată, părinţii elevilor au ales-o pe cea de-a doua. Când Inspectoratul Şcolar Judeţean a schimbat macazul, găsind dintr-o dată fonduri suficiente pentru funcţionarea ei în aceleaşi condiţii şi în anul şcolar 2015-2016, şi părinţii s-au dezis de acţiunile lor anterioare. 

            Ciclul Gimnazial al Şcolii Rafnic a rezistat ani la rândul sub presiunea ameninţării cu comasarea. Într-un final, inevitabilul s-a produs...

                                                                                                                                                                            Ivan Dobra 

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage