Home arrow Hrvatska grancica arrow Administratia arrow U KLOKOTI CU, RADOVI SE PRIBLIŽAVAJU KRAJU! arrow Hrvatska grancica arrow Administratia 
Arhiva articole Hrvatska grancica Administratia

U KLOKOTI CU, RADOVI SE PRIBLIŽAVAJU KRAJU! PDF Imprimare E-mail
marti, 12 ianuarie 2016

Materijalizacija europskog projekta u Klokotiču, vrijednog dva i pol milijuna eura, trebala se je ostvariti sada, dva tjedna prije kraja godine u tijeku.

            Projekt uključuje obnavljanje mjesnog Doma kulture, još jedno povezivanje sela sa županijskom cestom DJ581 i uvođenje kanalizacije u ovom selu. U istom integriranom projektu predviđena je i izgradnja jednog dnevnog centra za starije osobe u Lupaku.

dscf1325.gif

            Kada se europski novac troši na takvim projektima, riguroznost dostiže visoke kote. Pored propisanog načina u izvođenju radova, graditelji se moraju sa strogoćom držati i određenog termina za finalizaciju tih radova. S drugim riječima, onaj tko preuzme takav jedan projekt, mora ga dobro izraditi te korisniku predati na zakazano vrijeme.

            Unatoć takvoj strogoći, nerijetko ima situacija kada se krajnji rokovi produžuju. U klokotičkom projektu je došlo, kao primjer, čak do tri izmjena termina. Prvi od njih bio je predviđen za 15. kolovoza 2015. Taj se termin produžio do 15. prosinca ove godine, kako bi se još jednom produžio do veljače 2016.

            Od gore navedenih objektiva integriranog projekta tek se za jednog može tvrditi da je potpuno dovršen: mjesni Dom kulture. Od prijašnje stare zgrade, podignute prije jedno pola stoljeća, ostale su samo njezine zidine i fundacija. Sve ostalo je bilo izmjenjeno. Promjenila se čitava električna instalacija, stolarija (vrata, prozori), unutarnja i vanjska žbuka. Radilo se također na termičkoj rehabilitaciji zgrade, dodano je centralno grijanje te montirano je desetak klima uređaja. Potpuno je izmjenjen krov te staroj zgradi čak se nadodao jedan novi korpus, čije će prostorije biti korištene pretežito za vježbe Kulturno-umjetničkog društva Klokotič, ali će ih i mještani moći unajmiti u svrhu organiziranja različitih privatnih događaja. Novi korpus Doma kulture sadrži i dva nova moderna sanitarna objekta, koja su već bila prikljućena kanalizacijskoj mreži sela. Govorimo, dakle, o potpuno novom izgledu ovog važnog seoskog objekta, kako s unutarnje tako i s vanjske strane.

dscf1333.gif

            Kad smo već kod kanalizacije moramo reći da su glavne cijevi kanalizacijske mreže već montirane, a sada se čeka sljedeća faza fizičkog priključivanja svake pojedinaćne kuće na tu mrežu. Ova faza nije, međutim, obuhvaćena u ovdašnjem projektu, stoga će se ti radovi odvijati naknadno, dok će troškovi za prikljućivanje snositi, također, individualno svaka kuća.

            Što nije pak u potpunosti dovršeno, a čini sastavni dio ovog projekta, jest Kolektor za pročišćavanje otpadnih voda. Knez lupačke općine tvrdi da su radovi na tom objektu gotovi skoro 90%, pa je skoro moguće da će se dovršiti do kraja tekuće godine .

            Treće otvoreno gradilište u Klokotiču jest obnavljanje nekadašnjeg glavnog puta, koji je vezivao Klokotič sa županijskom cestom DJ581. Ovo nije jedina cestovna veza sa županijskim putem, (postoji još jedna asvaltirana cesta), ali za razliku od one prijašnje skratit će punih dva kilometara distansu prema obljižnjem gradu Ričici. Osim toga, ova će investicija dapaće radovati sve one koji posjeduju livade ili salaše niz staroga puta, put koji je sve do danas bio prodiran jedino traktorima ili nekim drugim dobro opremljenim terenskim vozilima.

            Mora se znati da je ovo komunalni put koji ima čvrstoću i širinu sličnu nacionalnim cestama. U njegovom sastavu stavljena su dva sloja šljunka: od 20 i 24 cm, dok su preko njih još dodana dva asfaltna sloja: nosivi sloj i potrošni sloj. Duž ove ceste izradila su se tri mostića, od kojih je jedan zadao dosta glavobolja graditeljima, zbog toga što je morao biti amplasiran na močvarnom mjestu, a sama ta situacija znatno je produljila termin finalizacije ove ceste.

            Duž ceste izbetonirane su žlijebove (rigole!) za odvodnju oborinskih voda. Preširoke, po procjenama nekih vožača koji tuda prolaze! Može doći do ozbiljnih problema ukoliko cesta bude klizava, vele još oni... Prošlih dana, cesta je markirana bijelom bojom i montirani su joj prometni znakovi, stoga, po tvrdnjama lupačkoga kneza Marijana Vlašića, sve što je bilo predviđeno u ovom objektivu klokotičkog projekta, bilo na vrijeme i u potpunosti dovršeno.

            Štoviše, ima dodatnih radova obavljenih duž ceste, koji nisu obuhvaćeni u projektu, ali koji su bili financirani od strane lupačke općine. Jedni od tih su mostići na svakom izlazu prema seoskim livadama i seoskim salašima.

Daniel Lucacela

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage