Home arrow Hrvatska grancica arrow Administratia arrow SEDINTA CONSILIULUI LOCAL CARASOVA arrow Hrvatska grancica arrow Administratia 
Arhiva articole Hrvatska grancica Administratia

SEDINTA CONSILIULUI LOCAL CARASOVA PDF Imprimare E-mail
luni, 29 februarie 2016

În data de 29.01.2016, începând cu ora 12,00, la Căminul Cultural din Caraşova a avut loc prima şedinţă ordinară a Consiliului Local din acest an.

 

            Ordinea de zi a şedinţei a cuprins  patru proiecte de hotărâre şi capitolul Diverse.      La primul proiect de hotărâre consilierii au votat în unanimitate reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Caraşova pentru anul şcolar 2016-2017. Având în vedere că Şcoala primară Iabalcea şi Grădiniţa cu program Normal Iabalcea nu mai funcţionează din lipsă de elevi, Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat va avea ca structuri arondate Grădiniţa cu Program Normal Caraşova, Grădiniţa cu Program Normal Nermed şi Şcoala Primară Nermed.

          Datorită faptului că la nivelul Primăriei Caraşova nu există personal angajat de specialitate juridică, cu excepţia secretarului comunei, consi-lierii au aprobat şi proiectul de hotărâre pentru încheierea unui contract de asistenţă juridică cu un cabinet de avocatură, care  va avea drept sarcină reprezentarea în faţa instanţelor de judecată pentru procesele aflate deja pe rol.

         Punctul cel mai important şi cel mai dezbătut de pe Ordinea de zi a fost aprobarea bugetului pentru anul 2016. În expunerea de motive s-a precizat că sumele primite pentru anul 2016 şi destinate finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sunt insuficiente, dar în cursul anului se vor face demersuri pentru suplimentarea acestora. După discuţia cu primarul Neagul Petru am aflat care sunt principalele obiective şi investiţii pe care doreşte Primăria să le realizeze în decursul acestui an, şi anume:

- 100, 00 lei pentru realizarea unui gard împrejmuitor şi a unei magazii cu lemne la Centrul de informare turistică din Caraşova;

- 26,000 lei s-au prevăzut pentru achiziţionarea şi dotarea bucătăriei de la Căminul Cultural din Nermed cu un focar şi trei cazane de gătit;

- 14,000 lei pentru achiziţionarea unei pompe de apă pentru localitatea Iabalcea, pompa veche fiind extrem de uzată;

- 30,000 lei pentru amenajarea zidului la cimitirul din Iabalcea;

- 70,000 lei pentru reabilitarea drumului comunal DC 97 Iabalcea;

- 150,000 lei pentru reparaţii şi reabilitarea drumului comunal DC 75 Caraşova– Clocotici;

- 30,000 lei pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea drumului comunal DC 140 Caraşova– Cântar;

- 29,490  lei pentru finalizarea proiectului tehnic pentru realizarea podului peste râul Caraş;

- 50,000 lei pentru reparaţia drumurilor agricole şi forestiere realizate prin măsura 125, Polje, Oleaniţa şi Jidovina;

- 30,000 lei pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind extinderea reţelelor secundare la canalizare. Este vorba despre branşarea cetăţenilor la canalizarea menajeră care urmează să se realizeze după finalizarea lucrărilor şi efectuarea recepţiei.

            De asemenea, cetăţenii pot sta liniştiţi, fiindcă taxele şi impozitele au fost majorate nesemnicativ, cu diferenţe foarte mici faţă de anul 2015. Primăria are în vedere şi realizarea unui proiect de hotărâre prin care cetăţenii plecaţi din localitate, la lucru în alte ţări şi stabiliţi acolo, să fie scutiţi de taxa de salubrizare. Aceştia trebuie să aducă documente doveditoare din care să rezulte că sunt înregistraţi în altă parte. S-a discutat şi despre lipsa medicului de familie în localitate. După ce mai mulţi doctori s-au perindat prin comună în aceste câteva luni, Primăria se bazează pe promisiunea unoi nou medic, care şi-a exprimat intenţia de a veni la Caraşova după ce va lua legătura cu Casa de Asigurări şi va primi aprobare şi de la ei.

Lina Tincul
 
< Precedent   Urmator >

FrontPage