Home arrow Hrvatska grancica arrow Administratia arrow Alesii locali Ón sedinta ordinara arrow Hrvatska grancica arrow Administratia 
Arhiva articole Hrvatska grancica Administratia

Alesii locali Ón sedinta ordinara PDF Imprimare E-mail
miercuri, 17 ianuarie 2018

Vineri, 24.11.2017, în sala de ședințe a Căminului Cultural Carașova a avut loc ședința ordinară aferentă lunii noiembrie din cadrul Consiliului Local Carașova.

     Pe ordinea de zi au fost înscrise zece proiecte de hotărâre date spre validare consilierilor locali, prezentarea raportului privind activitatea asistenților personali și capitolul diverse. Ulterior, ordinea de zi a fost suplimentată cu încă un proiect de hotărâre, proiect care a vizat modificarea și completarea hotărârii consliliului local nr.78 din 09.12.2016, privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare la nivelul comunei Carașova, jud.Caraș-Severin. Noul proiect de hotărâre a presupus aprobarea tarifului de valorizare a apei în vederea obținerii licenței de funcționare a seviciului mai sus amintit.

     Toate cele unsprezece proiecte de hotărâre, printre care și cel privind alegerea domnului Bogdan Petru, consilier PNL, în calitate de președinte de ședință pentru următoarea perioadă de trei luni, au primit aviz favorabil din partea consilierilor locali.

     La primul punct de pe ordinea de zi, consilierii locali au aprobat rectificarea bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Carașova pe anul 2017. Este vorba despre o reașezare a capitolelor de cheltuieli, prin diminuarea alineatelor unde s-au constatat economii de credite bugetare și suplimentarea celor deficitare, în vederea asigurării unei funcționări optime a serviciului.

dsc08408.jpg

     Aleșii locali au aprobat, de asemenea, rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2017. Rectificarea are ca scop suplimentarea veniturilor concomitent cu suplimentarea cheltuielilor și a creditelor bugetare, în vederea asigurării plăților privind unele cheltuieli curente până la finalul anului.

     Un alt proiect de hotărâre aprobat a fost cel referitor la aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul III al anului 2017. Cheltuielile efectuate până în trimestrul al III-lea au cuprins, pe lângă lucrările de investiții, și cheltuieli de funcționare și întreținere a bunurilor aparținând comunei. Mai concret, au fost efectuate lucrări de igienizare și întreținere a domeniului public, de curățare și decolmatare a albiei râului Caraș, de întreținere a iluminatului public și plombarea gropilor de pe raza comunei.

     În şedinţa ordinară a lunii noiembrie a fost aprobat şi planul operativ de acțiune pentru sezonul de iarnă 2017-2018 în comuna Carașova. Astfel, pentru menținerea străzilor din comună în condiții corespunzătoare de circulație pe timp de iarnă, se va acționa atât cu utilajele aflate în dotarea primăriei și cu personalul existent, cât și prin contractarea de servicii externe.

     În cadrul ședinței a fost aprobată alocarea sumei de 10.425 lei din bugetul local, în vederea achiziționării a trei aparate de respirat autonom, necesare Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Suma de 3.600 lei din bugetul local a fost alocată în vederea achiziționării a două camere de supraveghere necesare pentru monitorizarea și supravegherea sustragerilor ilegale de masă lemnoasă, precum și pentru urmărirea persoanelor care depozitează deșeuri în fondul forestier. La solicitarea venită din partea Parohiei Romano-Catolice Carașova, cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru finalizarea lucrărilor de reparații la Biserica Romano-Catolică Nermed, a fost aprobată suma de 10.000 lei, din bugetul local, în vederea finanțării parțiale a lucrărilor de reparații.

     Proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a autoturismului marca Dacia Logan, cu număr de înmatriculare CS 06 MAW, din patrimoniul privat al comunei Carașova în patrimoniul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, proiect inițiat de primarul comunei și avizat favorabil de aleșii locali, a venit ca răspuns la solicitarea venită din partea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Carașova în legătură cu necesitatea dotării serviciului cu un autoturism pentru deplasările în teren.

Maria Giurchiţa

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage