Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj - Sunt minoritar, deci contez!
Home arrow Hrvatska grancica arrow Evenimente arrow Sunt minoritar, deci contez! arrow Hrvatska grancica arrow Evenimente 
Arhiva articole Hrvatska grancica Evenimente

Search by tag : kafic, rimer, sojka, uniunea croatilor


Sunt minoritar, deci contez! PDF Imprimare E-mail
joi, 18 ianuarie 2018

În perioada 16-18 noiembrie 2017, elevii Liceului Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova au participat la proiectul interetnic de educaţie civică, intitulat „Sunt minoritar, deci contez!”, organizat în Timișoara, de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice.

     Seminarul s-a adresat elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care studiază în liceele cu predare în limba maternă sau în liceele în care se asigură studiul limbii materne din zonele multietnice din România. La baza proiectului stau recomandările Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, referitoare la necesitatea intensificării eforturilor depuse de instituţiile statului român pentru informarea cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi necesitatea organizării unor programe de educaţie civică pe scară largă.

     Scopul acestui program educaţional este de a încuraja şi de a spori participarea activă a tineri-lor cetăţeni aparţinând minorităţilor naţionale la viaţa democratică a statului român, având în vedere că persoanele aparținând minorităților au dreptul de luare a deciziilor, la nivel național, la nivel local și în probleme cu relevanță pentru minoritatea căreia îi aparțin sau pentru regiunile în care trăiesc. Principalele teme de dezbatere pe care Departamentul și le-a propus prin acest program au fost: implicarea tinerilor în viața comunității etnice și prezentarea poveștilor de succes despre implicarea acestora în viața comunității lor; problemele cu care se confruntă tinerii și oportunitățile omise în implicarea lor în viața comunității; perspectivele, obiectivele și orizonturile pentru tinerii din comunitățile etnice; calitatea dialogului pe teme civice în comunitatea din care fac parte și în exteriorul ei; dialogul cu autoritățile locale și centrale.

 dri1.jpg

 

     La invitația Departamentului pentru Relaţii Interetnice, din partea minorității croate a participat un grup de șase elevi, însoțiți de prof. Mircea Marilă. Grupul a fost format din Pozderca Marta, Cerveniac Ateya, Stancii Nicolina, Todor Gheorghe, Păuța Luca Mihai și Mirul Gheorghe, elevi ai Liceului Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova. Transportul elevilor a fost asigurat de Uniunea Croaților din România, organizație care reprezintă interesele minorității croate din România și a cărei misiune este promovarea, păstrarea și dezvoltarea identității etnice în toate formele ei de manifestare.

     La seminar au mai participat grupuri de elevi aparținând minorității bulgare, slovace, cehe, germane, maghiare, sârbe și ucrainiene, în total 46 de elevi din rândul comunităților etnice regionale. Elevii au avut ocazia să facă cunoștință cu lideri ai comunităților entice, formatori de opinie, reprezentanți ai unor ONG-uri în domeniul drepturilor omului, minorități naționale și reprezentanți ai Departamentului pentru Relații Interetnice.

     Tinerii au învățat și aprofundat concepte ca fake news și manipulare, stigmatizare, etichetare, naționalism, etnicitate în cadrul procesului electoral, iar exercițiile și jocurile de aprofundare a temelor prezentate le-au dat prilejul să pună în practică cele învățate. Teme importante au fost și conștientizarea importanței primului vot, leadership, organizare, capacitare, legitimitate-reprezentare și reprezentativitate pentru comunitățile minorităților naționale. De asemenea, elevii au fost încurajați să identifice soluții pentru o implicare eficientă și de durată a tinerilor minoritari în procesele de luare a deciziilor.

     Misiunea Departamentului pentru Relaţii Interetnice este promovarea diversității etnoculturale și lingvistice, prevenirea și combaterea rasismului și xenofobiei, cultivarea valorilor comune și a dialogului intercultural, în scopul consolidării sistemului de protecție a minorităților naționale din România.

Maria Giurchiţa

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage