Home arrow Hrvatska grancica arrow Realitatiile noastre arrow Ciljevi i namjere opcine Lupak za 2010. godinu. arrow Hrvatska grancica arrow Realitatile noastre 
Arhiva articole Hrvatska grancica Realitatile noastre

Search by tag : alegeri, parlamentare, alegeri parlamentare, carasova, Carasova


Ciljevi i namjere opcine Lupak za 2010. godinu. PDF Imprimare E-mail
miercuri, 31 martie 2010

4.jpg  Što se događa u općini Lupak, koji su pothvati, projekti, ciljevi ili administrativne probleme i poteškoće s kojima lupačka općina je započela 2010. godinu, saznala sam u razgovoru s knezom Marijanam Vlašićam.

     Lupačka je općina napravila projekt vrijedan 2,5 milijuna eura, koji još čeka odgovor komisije iz Bukurešta. Ukoliko bi bio odobren, projekt bi obuhvaćao izgradnju nove ceste DJ 581 iz Klokotiča prema Đelugu, kod Belog krsta (od Kikeša na obršku) što bi približilo selo Klokotič Ričici 3 km, kanalizaciju u Klokotiču, obnovu Doma Kulture u Klokotiču i izgradnju Doma za druženje starijih osoba u Lupaku. Naravno, ovi projekti za sad su samo san. Jer, u slučaju da komisija odbije jednog od gore navedenih projekata, ispadaju i ostala tri!

     Što se tiče glavne ceste iz Klokotiča do raskrižja županjskom cestom koja vodi prema Lupaku i Ričici i na kojoj su radovi započeli prošle godine, knez mi je rekao da će se radovi svakako nastaviti ali samo u onolikoj mjeri koliko mjesni budžet dozvoljava. Budući da je imao najbolje putove, Klokotič je ostavljen zadnji na papiru, a prioritet je imao Ravnik, koji nije imao nikakvog asvalta, zatim Vodnik, čija je asvaltirana cesta bila živi užas. Za cestu koja spaja Klokotič i Karaševo, knez smatra kako nije dužnost općine Lupak čistiti grmlje pokraj asvalta (iako spada pod njezinu administraciju), već je to odgovornost i obaveza svake obitelji koja ima livade ili polja uz cestu.
     Knez Marijan Vlasić je naglasio kako općina ima dužnost, između ostalog, održavati ceste iz svih sela lupačke općine, zgrade Kulturnih domova i škola, nenaglašivši pritom hoće li u tim školama, kojima prijeti opasnost od „komasiranja”, pokušati sačuvati sve razrede i učenike koji imaju pravo školovanja na maternjem jeziku kao manjina. Dalje kaže, da nije bilo potrebno asvaltirati propale glavne ceste, mogle su se asvaltirati ulice u jednom selu. Nažalost, dok se ne asvaltiraju sve ulice u mjestima lupačke općine, ljudi će se morati boriti s blatom na cipelama.
     Općina je prošle godine počela izravnavanje jedne površine u blizini nogometnog igrališta u Lupaku i sada se pokušava izboriti za fondove kako bi na tom mjestu podigla Sportsku dvoranu.
     Na kraju intervjua, knez lupačke općine je izrazio određene sumnje u objektivnost Hrvatske grančice. Naime, kada bi naša novina bila objektivna, misli lupački knez, onda bi istaknula i činjenicu da je asvalt na putu Klokotič-Karaševo praktički njegovo djelo. „Ja sam ga projektiral..., je moj projekt..., za moji 800m ja sam njim učinil 5km..., meni je bilo da povežem sela jedan s drugim…”, riječi su Marjana Vlasića, lupačkog kneza.
     Svakako, činjenica je da Karaševcima taj put veoma koristi jer još više povezuje i spaja našu malenu zajednicu. Slaviţa Muselin 4a.jpg5.jpg
 
< Precedent   Urmator >

FrontPage