Home arrow Hrvatska grancica arrow Realitatiile noastre arrow Gdje se zapravo istina krije? arrow Hrvatska grancica arrow Realitatile noastre 
Arhiva articole Hrvatska grancica Realitatile noastre

Search by tag : alegeri, parlamentare, alegeri parlamentare, carasova, Carasova


Gdje se zapravo istina krije? PDF Imprimare E-mail
vineri, 14 mai 2010

Hrvatska grančica je u prošlom broju objavila članak „Ciljevi i namjere općine Lupak za 2010. godinu u kojemu je lupački knez Marijan Vlasić, između ostalog, tvrdio da je sam, bez ičije pomoći, projektirao i napravio put Karaševo-Klokotič, uključujući i dio puta koji pripada općini iz Karaševa. Karaševski knez Petar Bogdan, međutim, ima posve drugačije mišljenje. On ovako vidi situaciju:


6.jpg Vezano za put koji spaja ova dva sela, kako je i kada rođena inicijativa za njegovu izgradnju?
Želja da se ovaj put napravi je stoljetna. Kako su naši pretci nastojali i radili na tome da se ovaj put sačuva, isto smo i mi danas dužni napraviti. Prvi put je javno postavljen problem izgradnje puta Karaševa-Klokotič na sastanku predstavnika karaš-severinske županije s ambasadorom Rep. Hrvatske u Rumunjskoj Željkom Kuprešakom. Na tom sastanku su sudjelovali i članovi Rukovodićeg odbora Zajedništva, a gosp. Mikola Ghera, tajnik naše organizacije, je predstavio svima prednosti koje bi hrvatska manjina imala nakon asvaltiranja i povezivanja Karaševa i Klokotiča. Nakon toga smo saznali da se potrebna novčana sredstva mogu dobiti preko programa SAPARD, te smo se lupački knez i ja dogovorili da to napravimo na mjeri 2.1, prije ulaska Rumunjske u EU. Plan je uspio, dobili smo financiranje i put je asvaltiran, što je za sada najvažnije. Ponavljam, to je bila želja sviju nas, prof. Mikola Ghera je došao s inicijativom na tom sastanku, te kad je nađeno sredstvo za financiranje, lupački knez i ja smo dali svoj udio. Put je danas vrlo koristan svima nama i, naravno, svima vidljiv.
Da li mislite da izjava lupačkog kneza prema kojoj je sam imao inicijativu i napravio put Karaševo – Klokotić može štedjeti Vama kao javnoj osobi ?
Pa ne može mi biti štetna ta izjava, s tim više što svatko može bilo kad pročitati na velikim plakatima i u Klokotiču i u Karaševu tko je zapravo napravio put. Bez sumnje, to nije mogla napraviti samo jedna općina, trebala je suradnja obje općine i, naravno, oba kneza. Zakonski, ne smiješ ništa raditi na prostoru koji ne spada pod tvoju administraciji. Samo na osnovi ugovora možeš započeti neke radove, što znači da ova druga strana sudjeljuje ili zna o čemu se radi.
Budući da ja imam ugovor gdje smo se složili napraviti taj put, mene njegove riječi ne vrijeđaju, niti ne iznenađuju. I nadalje ću surađivati s knezom iz Lupaka za dobrobit svih Karaševaka, ali istina je ta da sam ja otprije znao s kime moram surađivati. Na postavljeno pitanje koji će od nas dvojica biti predstavnik asocijacije između mjesnog vijeća općina Lupaka i Karaševa, Marijan Vlasić je rekao da to mora biti samo on, u protivnom neće prihvatiti da se put napravi. Dajte zamislite, njemu je bilo važnije biti odgovorni za ovaj projekt, nego da se put napravi. Naravno, ja sam imao više interesa da se ovaj put napravi, a on je imao više posla, mada u administraciju karaševske općine ulaze tri trećine puta, a u lupačku općinu samo jedna. Meni je bilo važnije da se ovaj put napravi nego da se s njime prepirem oko toga koji će biti od nas dvojice odgovoran. Uvijek se događa da popusti onaj koji ima dobre namjere i veći interes da nešto napravi.
Što se tiče izjave lupačkoga kneza, velim, nisam niti iznanađen, a niti razočaran. Ta izjava se perfektno uvrštava u njegovu tipologiju. Nije mu prvi put kada kaže za ovaj put da je on sam to napravio, zbog toga nisam iznenađen. Meni se čak čini simpatičnim kada daje izjave u kojima sam sebe uvažava i hiperbilozira stvari koje je napravio. Nije mi, dakle, dosadan, pa ću i dalje surađivati s njime jer ga dobro poznajem i onda mi je lakše pronaći način suradnje.
Čija je dužnost uzdržavati ovaj put? Lupački knez tvrdi da grmlje i kopine koje smetaju vozačima moraju čistiti obitelji koje imaju livadu ili polje uz put.
Prošle godine, navršeno je pet godina otkako je napravljena recepcija za preuzimanje puta te se za njega moraju brinuti obje općine i ujedno moraju snositi troškove za popravak i uzdržavanje. Karaševska općina je sklopila ugovor s jednom firmom koja je počistila i popravila put, kako ne bi SAPARD-ova komisija imala razloge zatražiti nazad novce uložene za igradnju puta.
Ja ne ulazim u način na koji lupački knez riješava probleme u lupačkoj općini ili sa svojim mještanima. On tamo može reći sve što hoće, to je na njegovom teritoriju. Ja ovdje postupam onako kako smatram da je dobro i zakonito. Sigurno, dužnost je svake obitelji da brine o svojim zemljama, ali glavna dužnost pripada nama kao općini, jer mi smo potpisali recepciju toga puta. Odgovarali smo za njega pet godina i imamo i dalje dužnost odgovarati.
Ako netko ne može ili ne želi počistiti mjesto potkraj puta, ne postoji zakonski nikakva mogućnost natjerati ga da to uradi, a niti novčanu kaznu ne smiješ mu dati. Zna se da put ulazi u administraciju mjesnog vijeća, stoga općina ima dužnost očistiti šanceve i sve što pretpostavlja uzdržavanje puta.
Prije intervjua istaknuli ste da ovaj put ima za Vas, osim ekonomske vrijednosti, i mnoge druge prednosti. Koje su one?
Ovaj put je nastao iz želje da ujedini naš karaševski narod i, osim što veže Karaševo, Klokotič i Nermiđ, on povezuje i dvije naše općine, karaševsku i lupačku, u kojima živi najveći dio karaševskog življa u Rumunjskoj. Osim ekonomske, put ima i vjersku ali i kulturnu vrijednost. To se može vidjeti i po tome što žitelji općine Lupak sudjeljuju u sve većem broju na vjerskim ili kulturnim zbivanjima u Karaševu. Duhovno blago, koje je nas sačuvalo na ovim prostorima toliko stotina godina, cijenim više od ekonomskog.
Koliko je lupački knez poštovao ugovor?
Pa nije poštovao sve točke ugovora. On je trebao svakim korakom obavještavati općinu Karaševo, sve do završetka radova. To što nije uradio. Mi smo trebali imati u arhivi sve dokumente i ugovore vezane za izgradnju puta, a to nam nedostaje. Ali, zauzvrat, posjedujemo dokument koji potvrđuje naš zajednički rad i tu se mogu vidjeti žigovi obje općine i potpisi oba kneza.
Kako vidite daljni odnos s lupačkim knezom?
Vrlo dobar! On je javno govorio da je sam napravio put. Jednom prilikom, prije izbora, zapitao sam ga, više u šali, da li možda želi kandidirati i u Karaševu, ako već toliko naglašava da je napravio put Karaševcima. I nadalje sam otvoren za zajedničke projekte, rado ću surađivati s njime jer bi nenormalno bilo propustiti projekte korisne Karaševu i Lupaku samo zbog neke izjave. Daleko od toga! S kolegama kao Marijan, ne može ti biti dosadno...
A vaše povjerenje u njega?
Ja povjerenja imam samo u Boga! Sve ostalo analiziram racionalno i idem dokle je zakonski dozvoljeno.
Želite li još nešto nadodati ovom našem intervjuu?
Iako ne želim da ovo bude replika kolegi Marjanu, jednostvno mi je drago da će ljudi znati istinu. Ustvari, oni i znaju koja je istina. Istina se može vidjeti i na plakatima, gdje jasno piše „Beneficiar Consiliul Local al Comunei Lupac în asociere cu Consiliul Local Craşovaˮ. Sad što je Marjan htio predstavljati tu asocijaciju, svaka mu čast. Da je mene pustio, rado bih je predstavljao, isto kao i ostale projekte koji sam nakon toga uspješno napravio. Međutim, on je više volio da se put ne napravi , nego da ja budem odgovoran!
Hvala na razgovoru!
 
 7.jpg8.jpg
Slavita-Maria Muselin
 
< Precedent   Urmator >

FrontPage