Home arrow Hrvatska grancica arrow Realitatiile noastre arrow Gradi se most u Nermidu arrow Hrvatska grancica arrow Realitatile noastre 
Arhiva articole Hrvatska grancica Realitatile noastre

Search by tag : alegeri, parlamentare, alegeri parlamentare, carasova, Carasova


Gradi se most u Nermidu PDF Imprimare E-mail
joi, 16 decembrie 2010

Prije dva mjeseca započela je radnja mosta na ulazu u Nermiđ, a radovi teku jako sporo i nedovoljno dobro.

6.jpg          Firma „Drumuri si poduri“, koja je bila zadužena za njegovu izradnju u sklopu projekta koji je uključivao i asfaltiranje ulaznog puta u Nermiđ, odustala je nakon nekog vremena zbog financijskih poteškoća. Općina Karaševo je zatim dodijelila radove firmi Davodar zbog najbolje financijske ponude. Evo što o izgradnji mosta misle Ðuređ Hacegan iz Nermiđa, vijećnik u karaševskoj općini i Petar Bogdan, karaševski knez:

       „U 2007 bil projekt da se radi most kao onaj kod bunara, na ulazu u Nermiđ. To je bil prvi projekt, man se ne radilo če nesu bili novci. Posi su donesli tamo da rade drugi neki most, su razmetnuli staroga i donesli neke prefabrikate. To luđam ne bilo drago, to je malo. Luđe su protestirali, mlogo su se svađali. Onda su izvadili te prefabrikate i su počeli da napravljaju most klasičan (zid odovuda, zid odonuda). Radi Borkina firma, koliko košta, - ne znam. Oni bi teli da završe rađu do kraja godine, ako bude vreme. Ali dok je bilo lepo vreme, nesu radili ništa; jedva sad su počeli da rade. To je bilo malo, usko, a „albia“ reke je velika, te prefabrikate su da se metu u neku obršku. Drugi put naša reka se naplni, onda to bi izlezlo gori. Narod ne znal niti kaki la da bude most, kake dimenzije ima, ništa. Oni su došli da rade, i narod je vedel če to je jako malo. Otprije se znalo če la da se počme da se radi, ali nitko ne znal kako la to da bude.

 

7.jpg        Dva, tri človeka rade svaki dan. Rađa je počela prije Svi sveti, skoro 2 meseca. Prefabrikati su bili jako uski, ne moglo da se prodi. Mi smo rekli konsilijeram. Skočil narod, onda je došal projektant i rekal če treba da se napravi most po velik.“

        Knez Petar Bogdan: „Ovej most je uključen u jedan projekt koj je odavna počet, mislim negdi 2005-2006 g. kad je odobren projekat i počela investicija za izradnju veze između puta klokotičkoga i Nermiđa. U tu investiciju bil je uključen i most ovej. Rađa bila programirana da se završi za 3 godine. Budući da firma koja je radila, Drumuri şi poduri iz Ričice, ne mogla da završi zbog svojih financijskih problema, mi smo pridlžili rok. Ali i tej je istekal u decembera prošle godine, smo pridlžili i do na kraju maja ove godine, ali niti u tom roku firma ne se odužila da napravi tej most. Smo čekali dalje, da dodju da učine recepciju, prošlo je leto i ne se učinila recepcija na onem što su napravili. Na kraju se napravila recepcija, a mi smo dobrovoljno pristali da otkinemo kontrak sa šnjimi, če nesu bili više financijski sposobni da naprave tej most. Onda su bili alokirani iz budžeta novci, istina smo teli da učinimo tej most od prefabrikata, kako da ide po živo, većem bi bil gotov. Vreme je bilo dosta amanatano za radju, kako da se može da se prodi priko njega. Posle što su se i luđe pobunili, bile su tu neke svađe, ali ne zbog toga najjako, smo tražili mišljenje od specijalisti, i su nim rekli da bi bilo dobro da je malko po velik, onda smo odlučili da ga napravimo ipak cementiranoga, onaki kaki je bil. Ne organizira se licitacija če tej most je u projektu onem što je bil odobren jedan put. Sad most radi firma Davodar, uzel Borka da radi, i budući da ne neka rađa jako komplicirana, uzel je i on neki stručnjaci, kako da ne tražimo neke druge firme. Sve su nim prosile mlogo, po mlogo. Most ovej što smo teli da ga napravimo od prefabrikati, tej bi bil po lasan, ovej most la da košta po skupo i lamo da moramo da renunciramo na neki zidove koji su trebali napraveni okol njega, lamo da napravimo samo most, pa na godinu, lamo da napravimo zidove. La da košta negdi okol 800 miliona. Rađa je počela negdi u mesecu oktoberu, kad sam bil ja u končedu. Most la da se napravi da je prohodan sličan onomu što se tura u Nermiđ, što je na putu klokotičkim. Smo mislili če s prefabrikate la da ide po živo i la da bude po lasno, sad ovako la da bude po skupo. Prefabrikate lamo da vidimo de lamo da ji metemo, one su na račun firme. Firma je komandirali onaki, a mi nesmo znali koje su dimenzije. Kad sam ji vedel, kad sam došal iz končeda stvarno sam shvatil če narod ima pravo. Ovej novi most sad la da bude 3, 70m širok, to je sasvim priko što treba i negdi oko 1, 60m visok“.

Lina Tincul

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage