Home arrow Hrvatska grancica arrow Realitatiile noastre arrow SREDISNJI ETNOGRAFSKI MUZEJ HRVATA U RUMUNJSKOJ arrow Hrvatska grancica arrow Realitatile noastre 
Arhiva articole Hrvatska grancica Realitatile noastre

Search by tag : alegeri, parlamentare, alegeri parlamentare, carasova, Carasova


SREDISNJI ETNOGRAFSKI MUZEJ HRVATA U RUMUNJSKOJ PDF Imprimare E-mail
joi, 19 mai 2011

Javna licitacija za dodjelu radova za izgradnju Središnjeg Etnografskog Muzeja
Hrvata u Rumunjskoj održana je u subotu 11.03.2011. s početkom od 12,00.
u zgradi Zajedništva Hrvata.
 

 

5.jpg

Za realiziranje ove veoma bitne investicije po hrvatsku zajednicu u Rumunjskoj pokazale su zanimanje i dos-tavile ponude četiri firme s velikim građevinskim iskustvom, SC CRISTICONS SRL REŞIŢA, SC CAMAND IMPEX SRL REŞIŢA, SC BANATICA GROUP SRL REŞIŢA (sve tri sa sjedištem u Ričici) i SC HELP TRANS SRL ORAVIŢA iz Oravice. Nažalost, nijedna građevinska firma iz Karaševa ili karaševskih sela nije izrazila interes za izgradnju objekta čija će se osnovna uloga sastojati u sačuvanju i sistematiziranju materijalne i duhovne kulture rumunjskih Hrvata na ovim prostorima
    Članovi komisije za procjenjivanje ponuda prijavljenih licitanata su bili prof. Milja Radan, u svojstvu predsjednika komisije te Corneliu Buşu, Milja Slovensky, Emilia Bogdan, Tudor Ivanoaica, Elena Sârbu i Maria Popescu, u svojstvu članova. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije i detaljne analize ponuda licitanata, uvažena je komisija povjerila radove firmi SC CRISTICONS SRL REŞIŢA, jer je ova firma imala valjanu dokumentaciju i najbolju ponudu s financijskog aspekta (1.445.996,80 leja). Ponude Helb Transa i Banatice Groupa nisu udovoljile kriterijama koje je tražio naručitelj radova te ih je komisija odbila zbog niza nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Mada je prezentirala valjanu dokumentaciju i ispunila sve kriterije koje je tražio naručitelj, ponuda Camand Impexa je odbijena zbog veće financijske ponude od Cristiconsa (1.600.521,84 leja).
    Majstori firme Cristicons će postaviti kamen temeljac Etnografskog Muzeja u najskorije vrijeme, a objekt bi prema sklopljenom ugovoru između naručitelja i izvođača radova trebao biti dovršen u roku od tri godine. 

Ivan Dobra

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage