Home arrow Hrvatska grancica arrow Intervju s gosp. Durdam Serom iz Lupaka arrow Hrvatska grancica arrow Anchete ziaristice 
Arhiva articole Hrvatska grancica Anchete ziaristice

Intervju s gosp. Durdam Serom iz Lupaka PDF Imprimare E-mail
miercuri, 29 februarie 2012

3.jpg            Recite nam što mislite o aktualnom “knezu” iz Lupaka?

     Bil je jako dobar, ali izgleda da se promenil.

     Recite nam nekoliko riječi o lomu. Kako vi vidite, ili kako narod osjeća tu stvar.

     Pošto ja sam radil u rudniku skoro 18 godine, znam sve što je pod zemljom u Lupaku. Negdi na polovini sela podi principalna galerija i ta ide prema haldini, gdje ima najmalko kilometar. Iz te galerije pode sve na 50 metera druge galerije što idu na onu drugu stranu sela, znači obe strane sela su afektirane, to je sad sve plno s vodom. Kad se radila okna, rudnik, ja sam vedel da u kraj selu strana prema haldini, dotla je išla voda, i otla ne išla više, propadala u rudnik. Sad ako dođe tej lom, može bit da je projekt dobar, ali bojim se će la da se pokvari voda, i ako nim se pokvari voda, mora da pobegnemo odovda. Te galerije se bližaju tamo, gdje ide kilometer tej, u toj direkciji. Koj la nam da garantira će nela da se pokvari voda. I ako se pokvari voda što la narod da pije? Lamo da moramo da se krećemo iz sela ovoga.

     Zapravo, je li narod pravovremeno znao za ovu odluku što su je vaše lokalne vlasti donjeli u svezi loma?

     Ne se znalo.

     Osim loma u Lupaku imate li neke druge probleme s kojima se susrećete u svakodnevnom životu, vezano za vašu zajednicu, administraciju, općinu?

     Pošto sam čul bivšega premijera Rumunjske kad je rekal jedan put na televizoru, Emila Boca, da nela da se mažorataju više taxe, kod nas jedan put se mažoratala taxa na ovi traktori, ne 20%, nego 200 %. To znači ili laže općina naša ili bivši premijer. Tu nešto ne u redu. Ja onda sam kontaktiral kneza i sam mu rekal gledej što sam čul i što ste vi činili. Tad je odmah probal da se izvadi i sam mu rekal če lam da kažem svem če laže i onda je priznal da su oni krivi. To je većem pri mlogo, to znači će umanitet ne više. Jako nim odgovaral napred, ali s vremenam nešto se strašno izmenil. Dobro, ne možemo da krivimo samo kneza, jer po zakonu se kaže da: “Consiliul Local hotărâşte, iar Primăria execută hotărârile Consiliului Local”, ali tu većem mi njega krivimo najmlogo, ali može bit da glavni krivci su Consiliul Local.

 

     S obzirom na situaciju koju ste nam predstavili, imate li već od sada nekog favorita za “kneza” za lupačku općinu?

     Pošto se stiglo kako se stiglo, mi selo i mlogo iz sela smo odlučili i smo soličitirali Marjana Lauša, pošto on radi u inozemstvu od mlogo godina, te dolazi s drugim mentalitetom. Mi se uzbamo u njega da la da nim donese dobre stvari u naš narod. Što tražimo od njega? Najprvo tražimo transparentnost, da vlada razum i sloga. Mi trebamo tražiti što želimo, a oni trebaju da se brigaju da se to napravi.

     Osim načelnika općine, imate li nekog favorita za mjesno vjeće u Lupaku?

     Imam. Jedan je Šera Ðureć, ne ja, drugi Giurchiţa Petar i jesu ješte. Zašto, što ja tražim od konsilijeri? Tražim od konsilijeri da zdravo misle, da imaju savjest što je dobro i što ne dobro. Da ima dobru fundaciju da stoji na noga, da ima hrabrost da kažu ne ili da tada kad treba.

     Što mislite o mjesnoj organizaciji Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj iz Lupaka.

     Pošto smo svi ovi sedam sela ista nacija, dobro bi bilo da budemo braća, kako je bilo neki put, jer sad, da budemo iskreni, malko to se pokvarilo. Ne bi htel da mi Lupak mrzimo Karaševo, to ne dobro, to nikomu ne pomaga. Najdobro je da budemo kako vi kažete u Karaševu: pajte jedni s drugimi.

     Kako funkcionira Zajedništvu u Lupaku?

     Formalno. Po meni slabo, jer to je istina.

Slobodan Ghera

nbsp;
 
< Precedent   Urmator >