Home arrow Hrvatska grancica arrow Consiliul Local intrunit in sedinta extraordinara arrow Hrvatska grancica arrow Administratia 
Arhiva articole Hrvatska grancica Administratia

Consiliul Local intrunit in sedinta extraordinara PDF Imprimare E-mail
vineri, 21 decembrie 2012

În data de 07.12.2012, începând cu ora 14,00, în sala de şedinţe a Uniunii Croaţilor din România s-a desfăşurat şedinţa extraordinară a Consiliul Local Caraşova. Ordinea de zi a cuprins Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2012, iar la propunerea primarului consilierii au aprobat şi includerea pe Ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării lucrărilor de deszăpezire şi combatere a poleiului pe timp de iarnă pentru drumurile aparţinând comunei Caraşova şi capitolul Diverse.

Consilierii au aprobat rectificarea bugetului comunei Caraşova pe anul 2012 prin suplimentarea veniturilor cu suma de 20,00 mii lei, reprezentând alte impozite şi taxe locale datorate bugetului local.

 La o analiză mai atentă a situaţiei execuţiei bugetare până în prezent, s-a constatat insuficienţa creditelor bugetare la unele capitole, iar la altele neutilizarea lor. Prin urmare s-a decis diminuarea sumelor la următoarele capitole bugetare: Administraţie, Ordine şi siguranţă naţională, Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică şi Transporturi-cheltuieli de capital, respectiv suplimentarea sumelor la Învăţământ, Cultură, recreere şi religie precum şi la Transporturi-bunuri şi servicii. O parte din sumele de bani vor fi utilizate pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare a drumului comunal DC 75 Clocotici-Caraşova, de asemenea vor fi asigurate fondurile necesare pentru achitarea unor facturi restante la şcolile din comuna Caraşova şi se va avea în vederea achitarea cheltuielilor curente la Cultură.

Pentru desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activităţii de deszăpezire pe drumurile publice din comuna Caraşova şi având în vedere că Primăria Caraşova nu dispune încă de utilaje proprii (acestea fiind în curs de achiziţionare) s-a propus ca pentru prestarea activităţilor de deszăpezire să fie contractat un operator economic care dispune de baza materială necesară pentru astfel de intervenţii.

La capitolul Diverse a fost prezentat un raport de activitate privind investiţiile realizate în comuna Caraşova începând cu 1 iulie 2012, investiţii care au cuprins următoarele lucrări: lucrări de reparaţii şi întreţinere a sediului Primăriei Caraşova, lucrări de modificare a două cişmele de apă, lucrări de reparaţii la drumul de intrare în Caraşova, varianta veche, lucrări de refacere a câtorva sectoare pe drumul comunal Caraşova-Clocotici, lucrări de amenajare a platoului din centrul satului Iabalcea, curăţarea curţii din Şcoala Nermed, lucrări de igienizare a domeniului public din comuna Caraşova, lucrări de întreţinere a bazei sportive, realizarea de măsuri topografice pe suprafeţele de teren pe care sunt amplasate casele rromilor din localitatea Caraşova etc.

Lina Tincul 

 
< Precedent   Urmator >

FrontPage