Arhiva articole Hrvatska grancica Administratia

OPCINA KARAŠEVO NA KRAJU GODINE
marti, 12 ianuarie 2016

Nalazimo se pri samom kraju 2015. godine.

 

            U ovoj godini, u karaševskoj općini radilo se intenzivno na nekoliko glavnih projekata i investicija, tako da nakon razgovora s knezam Petram Njagulam, saznali smo da se uvela klima u Domu kulture iz Karaševa, da se približavaju kraju i radovi na poljuprivrednim putu od Verone, preko Krške, Mostišta, kroz Ðelug pa sve do blizine susjednog Klokotiča. Također, doznali smo i da je općina Karaševo pripremna dočekati prvi snijeg i da su u tijeku radovi na Centru za stare osobe u Karaševu i na Domu Kulture u Jabalču.

dsc04451.gif

           Kako završava komanda ovu godinu, ima li dugove, jesu li završene sve rađe?

           Vezano za dugove, komanda ne platila projekt za  nov most preko reke Karaša, govorimo o 81.096 leja. To ostanjeva ješte da platimo do završetka godine. Projektant treba da završi dokumentaciju i da mu se plati rađa. Riječ je o izgradnji jednog novog, velikog mosta, na dva stlpca, ovde u centru, preko rijeka Karaša. Izgradnja mosta la da bude jedna velika investicija, a projekt treba da se plati do završetka godine. To je jedini dug što je ostal komandi za ovu godinu.

           Druge rađe su blizu gotove. U vezi s poljuprivrednim putevima Verona i Krška,  sad se tamo asfaltira. Ako vreme nam dopusti može da se finalizira i to.

           U kojim su stanju zgrada za stare osobe i Dom Kulture iz Jabalča?

           Što se tiče Centra za stare oso-be, radi se na krovu i do kraja mese-ca treba da se završi, to znači da se pokrije. U Jabalču, imam obećanje od konstruktora če la da započmu rađu, da barem nešto učine do Božića. Oni su nim obećali če nela da ostane tako, jer po ugovoru nesmu da manu zgradu da propadne.

dsc04439.gif

           Nalazimo se u zimskim mese-cima. Čekamo da padne i prvi sneg. Da li je komanda napravila ugovor s nekom firmom da čisti puteve?

           Stanovnici općine Karaševa ne treba da se boje, sneg la da se čisti. Imamo traktor naš, komandin. Na traktoru la da radi Baica Petar, on je zadužen da brine o čišćenju puteva do u 1 marca. La da čisti s plugam sneg u sva naša tri sela, Jabalče, Nermiđ i Karaševo. Do sad smo sve s tem traktoram radili i nadamo se da izdrži i ovu zimu. Ako se stigne do toga, da s jednim traktoram se ne učisti sve na vreme, lamo da kontraktiramo po jedan traktor. Imamo 70 tone peska i 30 tone soli za potrebe čišćenja puta. To se nalazi u depozitu i je isplaćeno. U vezi s firmom što da upuđa sol i da trvi po putu nakon što prođe plug, za to smo kontraktirali firmu SC Milovan. Imali smo dve ponude, jednu od Rimera i jednu od firme SC Milovan (Radan s birtam). Odlučili smo se za Radanovu firmu, ona nam je najviše odgovarala, praktički ne nam, nego komisiji koja je tako odlučila.        

          Uveđena je klima u Domu kulture iz Karaševa. Koliko je koštala ta investicija?

          Da, uveđena je klima u Dom kulture iz Karaševa. Govor je o grejanju i hlađenju. Ta rađa je završena, učinjena je recepcija. To je koštalo negdi oko 1 milijardu i 300 miliona novci stari. Plaćeno je od budžeta komandinog, stavljeni su 10 aparata, jedan aparat veliki što čini žeškotu je stavljen nadvoru. Napravili smo i novu instalaciju električnu što ide da alimentira će je bil rizik da plane, jer stara instalacija ne podnosila toliku težinu. Sad la da je toplo u kaminu, se probalo i sve radi. 

Lina Tincul