Arhiva articole Hrvatska grancica Diverse

Sedinta extraordinara CL Carasova
vineri, 08 septembrie 2017

Miercuri, 31 mai 2017, la orele 9,00, în sala de ședințe a Căminului Cultural Caraşova a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local, în cadrul căreia au fost propuse spre aprobare două proiecte de hotărâre.

La începutul ședinței, aleșii locali au admis proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor de cantități pentru executarea lucrărilor de reparații la drumul comunal DC 75 Carașova-Clocotici, în vederea reparării porțiunilor de asfalt degradate. Intervenția se va efectua pe mp, urmând ca lucrările să fie realizate în suprafața care să se încadreze în limita sumei disponibile, respectiv 150 mii lei.

La următorul punct de pe ordinea de zi a fost aprobată rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2017, care include modificarea listei de investiții pe anul 2017, precum și utilizarea excedentului din anul precedent, în sumă de 253,06 mii lei, în trimestrul II, din totalul de 402,34 mii lei, din care s-a utilizat suma de 20,10 mii lei până în trime-strul I. Suma de 253,06 mii lei din excedentul anului pre-cedent urmează a fi utilizată pentru finanțarea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții pentru care există deja aprobarea consiliului local, după cum urmează: reparații Dc 75 Carașova-Clocotici, în valoare de 150 mii lei; plata studiului de fezabilitate pentru reabilitarea Căminului Cultural Carașova, în valoare de 59 mii lei; amenajarea unei magazii la Căminul Cultural Nermed, în valoare de 41,56 mii lei, precum și contravaloarea documentației tehnice pentru amenajarea celeiași magazii, în valoare de 2,5 mii lei. Pentru ca aceste lucrări să fie executate a fost nevoie de modificarea listei de investiții.

O veste îmbucurătoare pentru locuitorii comunei este faptul că a fost virată suma de 1.397,27 mii lei, de la AFIR, ca prefinanțare pentru proiectul „Extindere rețea canalizare în localitatea Carașova”. Această sumă urmează să fie cuprinsă în buget, în vederea demarării procedurilor de achiziții și achitării contravalorii serviciilor prestate în cadrul proiectului.

Maria Giurchiţa