Arhiva articole Hrvatska grancica Evenimente

Search by tag : kafic, rimer, sojka, uniunea croatilor


STATISTIKA
vineri, 17 iulie 2020

vjenčanih, rođenih i umrlih u karaševskoj i lupačkoj općini u 2019. godini

      Prema podacima crkvenog ureda iz Karaševa, u 2019. godini zabilježen je u karaševskoj općini pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu, to jest rođeno je 7 djece manje nego u 2018.

   prid-crkvom.jpg   U karaševskoj župi, u 2019. godini ukupan broj rođenih bio je 23 djece, 12 djevojčice i 11 dječaka. U Karaševu imamo 16 novorođena, 8 djevojčice i 8 dječaka. U selu Nermiđu imamo 4 novorođena, 3 djevojčice i 1 dječak dok u selu Jabalču imamo 3 novorođena, 2 djevojčice i 1 dječak. Nažalost, trend pada nataliteta u karaševskoj općini je prisutan dugi niz godina isto kao što je nastavljen trend prema kojem broj umrlih bitno nadmašuje broj novorođenih.

      U 2019. godini zabilježen je isti broj u-mrlih osoba kao i prethodne godine, to jest umrle su 38 osobe, isto kao u 2018. godini.

     untitled-1.jpg Istodobno u 2019. godini sklopljeni su samo 9 brakova, 7 u Karaševu, 2 u Nermiđu, ni jedan brak u Jabalču. Od ukupno svih vjenčanih 6 para su katoličke vijeroispovijesti dok su 3 mješana braka. U odnosu na prethodnu godinu sklopljeno je manje brakova.

   untitled-2.jpg  Što se općine Lupak tiče, prema podacima crkvenog ureda iz Lupaka i Klokotiča u prethodnoj 2019. godini umrlo je 7 stanovnika više u odnosu na broj živorođenih, odnosno rođeno je 25, a umrlo je 32 osoba. Ove godine, i u ovoj općini, zabilježen je isti broj umrlih osoba u odnosu na prijašnju godinu. U istom razdoblju sklopljena su samo 14 brakova u općini Lupak. Tako da lani, u Klokotiču, na bračnu vjernost pred Bogom prisegnulo je 2 para, dok je u Vodniku crkveno vjenčan 1 par. U selu Lupak sklopljena su 7 braka, od kojih 3 para su miješovite vijere, dok su u selu Ravniku vijenčani 4 para, svi rimokatoličke vijere.

Lina Tincul