Arhiva articole Hrvatska grancica Administratia

RADNI SASTANAK NA TEMU SKOLSTVA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA
marti, 13 martie 2012

Od 18.-20. siječnja ove godine, u Cluju je održan radni sastanak u cilju analize Školskih programa za nacionalne manjine u Rumunjskoj.

10.jpg     Sastanak na temu „Mogućnosti perspektive školstva na jezicima nacionalnih manjina u kontekstu Zakona nacionalnog obrazovanja ” organizirao je ured državnog tajnika za školstvo na jezicima nacionalnih manjina Ministarstva obrazovanja, istraživanja i mladeži Rumunjske i Županijski školski inspektorat Cluj.

     Sastanku školskih inspektora zaduženih za školstvo na jezicima nacionalnih manjina nazočio je tadašnji ministar Daniel Funeriu i zamjenik premijera Marko Belo.

Prema Zakonu nacionalnog obrazovanja (Legea Educatiei Nationale), počevši s 2012.-2013. za osnovnoškolski ciklus uvodi se nulti razred, clasa 0, odnosno pripremni razred i IX. razred. Tako dolazi do cijele izmjene školskog kurikuluma pa nastavnici moraju pronaći najbolje varijante za Školske programe koji stupaju na snagu mjeseca rujna ove godine. Na sastanku su bili nazočni nastavnici svih nacionalnih manjina zajedno sa županijskim školskim inspektorima. Nažalost, nastavu na našem materinskom jeziku predstavljao je samo inspektor Gheorghe Manda, zadužen i za nastavu na hrvatskom jeziku, dok su nastavnici bili uskraćeni odlaskom na ovaj sastanak jer im je u inspektoratu rečeno da nema financijskih sredstava za njihov put do Cluja. Smatramo da bi bilo od velike koristi da su i nastavnici hrvatskog jezika bili tamo i da se ovakve situacije neće više ponoviti, odnosno da će dijalog i suradnja sa inspektoratom biti plodonosnijom a ne tek slovo na papiru.

Maria Laţchici